Arşivcilik Korumacılık Restorasyon Derneği (ARKORES)

ARCHIVING PRESERVATION RESTORATION ASSOCIATION


Derneğin Amacı

ARKORES, görsel ve işitsel her türlü belge, envanter, yapı, obje, kalıntı, buluntu vb. gibi kültür ve sanat tarihine ait varlıkların kurtarılması ve gelecek nesillere aktarılması için bunların restorasyonu, korunması ve arşivlenmesi amacıyla kurulmuştur. Bu alanda hizmet verebilecek paydaşlarla bir araya gelerek projeler gerçekleştirmek, kültür varlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, dijital ortama aktarmak, geniş kitlelere duyurmak için etkinlik düzenlemek, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak hedeflenmiştir. Derneğin faaliyet alanı kapsamında Türkiye ve dünya kültüründe yer edinmiş eski film,müzik, kitap, yazılı belge, tarihi eser, fotoğraf, obje, ses kaydı, bina gibi varlıkların yeniden hayata kazandırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Projeler

Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, sinemanın ilk döneminin yaratıcı gücünü vurgulayan, canlı müzik eşliğinde yaptığı gösterimlerle imaj ile ritm arasındaki büyülü ilişkiyi ortaya çıkaran Türkiye’nin bu alandaki tek film festivalidir. Festivalin misyonu, hem dünyanın önde gelen hem de ülkemizdeki sinema arşivlerince korunmuş ve restore edilmiş filmleri yediden yetmişe Türkiyeli seyirciye buluşturmaktır. Tüm gösterimlerde,erken dönem sinema üzerine uzmanlaşmış küratör, akademisyen ve araştırmacıların sunumları ile filmlerin kültürel ve sanatsal bağlamı seyirciye aktarılıyor.

“Bu web sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Arşivcilik Korumacılık Restorasyon Derneği’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”